...

Donderdag

Vrije training
-
Zelfstandig trainen
Bodyweightsports3 Bodyweightsports3

Vrije training
-
Zelfstandig trainen
Bodyweightsports3 Bodyweightsports3

Calisthenics Basis
-
Leer en verbeter de basisoefeningen van calisthenics, inclusief workout
Bodyweightsports3 Bodyweightsports3

Calisthenics Techniek
-
Leer en verbeter de iconische calisthenics oefeningen en progressies, inclusief workout
Bodyweightsports3 Bodyweightsports3

Calisthenics Progressie
-
Train richting je eigen doelen tijdens de progressieles, inclusief stretchen
Bodyweightsports3 Bodyweightsports3

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.